Holdink Grup Lojistik karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığının yanı sıra sunduğu depolama hizmetleri ile de müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır. Depolama, Holdink Grup Lojistik tarafından verilen en önemli hizmetlerden biridir. Sağlanan hizmetler sevkiyat öncesi hazırlık, dizme, birleştirme, paketleme, barkodlama, etiketleme, ambalaj ve sarf malzeme yönetimi olarak sıralanabilir. Ayrıca gümrüklü gümrüksüz depolama ve yurtiçi ve yurtdışına depolama hizmetleri gibi pek çok hizmet firma tarafından sağlanır. Bu hizmetlerini uzman kadro ve deneyimli personellerle sağlayan Holdink GrupLojistik, depolama hizmetinden kusursuz verim almayı amaçlayarak maksimum müşteri memnuniyeti sunmaktadır. İş ihtiyaçlarının zamanla değişmesi göz önüne alınarak değişen talebe göre verilen depolama hizmetleri de çeşitlenebilmektedir.

Son Teknolojili Güvenilir Depolama Hizmetleri

Depolama, belli bir noktadan gelen ürünlerin teslim alınıp bir süre boyunca korunup alıcıya gönderilmek üzere teslimata hazırlanma işlemini kapsar. Depolama işlemi firmalar için çok büyük önem arz eder. Çünkü iyi yapılmış bir depolama hem zamandan hem de maliyetlerden tasarruf etmek demektir. Depo, firmalar için stratejik açıdan çok önemlidir. Çünkü ürünler, hammadde aşamasından alıcılara dağıtımlarına kadar depolardan geçer. Deneyimli bir ekip ve sistematik bir şekilde yapılmayan depo yönetimi, firmalarda büyük kayıplara mal olabilir. Bu sebeple depodaki çalışanların iş hakkındaki bilgisi büyük önem taşır.

Holdink GrupLojistik üst düzey depolama hizmetiyle bu süreçlerin sağlanmasında rol oynar. Depo yönetim sistemi ile sipariş yönetimini gerçekleştirip envanter kontrolüyle eksiksiz şekilde sevkiyatı sağlar ve müşterinin taleplerini eksiksiz bir şekilde yerine getirir.

Geniş Hizmet Ağı Ile Yurtiçi Ve Yurtdışı Depolama

Holdink GrupLojistik, geniş acente ağı sayesinde yurtiçi ve yurtdışı depolama hizmeti vermektedir. Antrepo rejimi çerçevesinde, müşteri isteklerine göre değişebilen firmaya özel hizmet üretebilme esnekliği de bulunmaktadır. Holdink GrupLojistik depoları değişik ürünlerin depolanabilmesi için iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan A tipi Genel Gümrüklü Antrepo 4900 m² kapalı, 4600 m² açık alana sahiptir.

Holdink GrupLojistik, sahip olduğu depo yönetim sistemi sayesinde farklı tarzda ürünlerin karışmasını engeller. Stok kayıplarını en aza indirir ve yönetimin tek merkezden gerçekleştirilmesini sağlar. Depolamanın en önemli tarafı yönetmektir ve bunu deneyimli personel ve yönetim sistemi ile sağlar.

Gümrüklü Ve Gümrüksüz Depolama

Holdink GrupLojistik tarafından sağlanan bir diğer önemli hizmet de gümrüklü ve gümrüksüz depolama işlemidir. Gümrük gözetiminde bulunulan ticari eşya niteliğindeki ürünlerin konumlandığı depolara gümrüklü depo veya gümrüklü antrepo denir. Bu hizmet Holdink GrupLojistik’in gümrüklü antreposunda maksimum verim ile sağlanır. Gümrüksüz depolama veya geçici depolama olarak da bilinen bir diğer hizmet ise genellikle ambar, ardiye, depo ve hangarlarda sağlanır. Ürünler bu alanlarda her türlü dış etkenlerden korunur.